Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи)
Хэл, соёлын сургууль
Хөтөлбөр 1991 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Монгол, Англи хэлний хооронд төрөл бүрийн салбарын орчуулгыг хийх, суралцагчдын сэтгэл зүй, зан төлөвт тулгуурлан Англи хэлийг заах цогц чадамжтай мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Суралцах ур чадвар
Ахисан түвшний англи хэлний мэдлэг
Хэл, соёл хоорондын судалгаа хийх чадвар
Англи ба Монгол хэл дээр мэргэжлийн орчуулга хийх чадвар
Багаар болон бие даан ажиллах, бүтээлч сэтгэлгээ, хөрвөх чадвар
Хөтөлбөрийн онцлог

- Олон улсын стандарт сургалтад хамрагдаж, IELTS-7.0, IBT TOEFL-94 оноотой дүйцэхүйц хэлний чадварыг эзэмших;
- Шууд тооцох шалгалт, ОУ-ын шалгалтын оноогоор кредитээ дүйцүүлэн богино хугацаанд төгсөх;
- Монгол, англи хэлний хооронд төрөл бүрийн салбарын мэргэжлийн орчуулгыг хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлогийг тусган чанартай орчуулах чадварыг эзэмших;
- Орчуулгын клуб, ярианы клубуудэд хамрагдан англи хэлний харилцааны чадвараа дээшлүүлэх;
- Багшийн хөтөлбөрийн хичээлүүдээс судлан орчуулагчаас гадна багшийн мэргэжлээр төгсөн, хөрвөх чадвар эзэмших;Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
ЭЕШ - 1
Англи хэл, Орос хэл
+480 оноо
ЭЕШ - 2
Монгол хэл, Нийгэм судлал
+480 оноо
Сургалтын төлбөр, хөнгөлөлт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөнгөлөлт
(ЭЕШ-1, ЭЕШ-2-ийн нийлбэр)
1,280 -1,339
  -  
20%
1,340 -1,399
  -  
40%
1,400 -1,439
  -  
60%
1,440 -1,499
  -  
80%
1,500 -1,600
  -  
100%
Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (GPA)
3.90-4.00
  -  
10%
3.80-3.89
  -  
8%
3.70-3.79
  -  
6%
3.60-3.69
  -  
4%
1 кредит үнэлгээ - 208,500 , 1 жилд суралцах кредит - 32 , 1 жилийн сургалтын төлбөр 6,672,000
Дээрх хөнгөлөлтийг 3.70-оос дээш суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүнтэй суралцагч үргэлжлүүлэн эдэлнэ.
Суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүн 3.70-оос доош болсон тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтийг
цааш үргэлжлүүлэн эдлэх эрх цуцлагдана.
  • Logo
  • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

  • +976 7711-1500

  • uh@humanities.mn

  • Сургалтын алба
  • std.aff.o@humanities.mn

  • Санхүүгийн алба
  • finance.o@humanities.mn

  • Элсэлтийн комисс
  • admission@humanities.mn