Маркетингын магистрын хөтөлбөр
Бизнесийн сургууль
Хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Уг хөтөлбөрөөр маркетингийн стратегийн шийдвэр гаргалт, байгууллагын өөрчлөлтийн менежмент, манлайллын онолын урсгал, загварууд, маркетингийн удирдлагын онолын шинэлэг чиг хандлагад суурилсан судалгаа, шинжилгээний арга зүйг эзэмшүүлэх, дижитал ба сошиал медиа маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар олгоно.

Суралцах хугацаа: 1.5 жил

Суралцах ур чадвар
Маркетингийн удирдлагын орчин үеийн онолын чиг хандлагад суурилсан маркетингийн судалгаа, шинжилгээний арга зүйг эзэмшинэ.
Глобал ертөнцийн зах зээлийн орчны өөрчлөлт, өрсөлдөөний чиг хандлага дахь маркетингийн удирдлага, брэндийн удирдлага, нейромаркетинг, латерал маркетинг, ногоон маркетингийн чиглэлээр судалгаа хийж, олон талын шийдвэр гаргах чадвар эзэмшинэ.
Бизнесийн болон бизнесийн бус хүрээний байгууллагын дижитал маркетингийн бодлого, маркетингийн стратеги төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтийн чиг хандлагыг үнэлэх, шинжлэх арга зүйг эзэмших
Дижитал маркетингийн бүтээлч стратегийн арга хэрэгслүүд болох сошиал медиа хэрэгслүүдийн хэрэглээ, дижитал технологид суурилсан сошиал медиа контент боловсруулалт, хэрэгжилтийн талаарх судалгаа шинжилгээний арга зүйг эзэмшүүлэх
Байгууллагын өөрчлөлтийн болон манлайллын менежментийн онолын урсгал, загварууд, түүний хөгжлийн талаар судалгаа шинжилгээний арга зүйг эзэмшүүлэх
Хөтөлбөрийн онцлог

Салбар дундын судалгаа шинжилгээний арга зүйг эзэмшин судалгааны бүтээлээ дотоод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сэтгүүлүүдэд хэвлүүлэх, орчны хурдтай өөрчлөлттэй уялдуулан оновчтой, олон талт шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх зэрэг мэргэжлийн ур чадваруудыг эзэмших

Ассистаншип хөтөлбөрт хамрагдах, өөрийн судалгааны бүтээлийг хэвлүүлэх замаар эрдэм шинжилгээний багц цагаа тооцуулах, багшийн туслахаар ажиллан бакалаврын түвшинд хичээл зааж туршлагаа нэмэгдүүлэх боломж

Өнөөгийн дижитал маркетингийн экосистемд шаардлагатай хайлтын системийн оновчлол, дижитал, сошиал медиа болон agile маркетингийн стратеги, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх

Дижитал эриний хөгжлийн чиг хандлага, өрсөлдөөний шинэ хэв маягт нийцүүлэн байгууллагын өөрчлөлтийн менежментийг зөв удирдах, манлайлалын хэв маягаа оновчтой бүрдүүлэн хөгжүүлэх

Суралцагч ажил, сургалтын ачааллаа тохируулан суралцахад тохиромжтой блок болон цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр сургалтыг зохион байгуулдаг.

Сургалтад ашигладаг мэргэжлийн
програм хангамж
Элсэхэд тавигдах шаардлага
Бакалавр зэрэгтэй, үнэлгээний
голч нь 2.0 ба түүнээс дээш байх
B2, C1 түвшний Англи хэлний
шалгалтад тэнцсэн байх
Сургалтын төлбөр, Хөнгөлөлт
1 кредит - 262,500
Төлбөрийг хуваан төлөх боломжтой
Ассистантшип хөтөлбөрт хамрагдагдан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт
 1. IX - сар

  Удирдагч багш томилогдоно

  Магистр, докторын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хамгаалуулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөлөөс санал болгож буй сэдвээс сонголт хийж, сэдвээ батлуулна

  Судалгааны арга зүйн чадамжийг эзэмшинэ

 2. XII - сар

  Судалгааны их семинарт хамрагдаж, онол, арга зүйн хүрээнд хэлэлцүүлэг хийгдэнэ

 3. V - сар

  Хэлний нэгдсэн шалгалт

 4. X - сар

  Урьдчилсон хамгаалалт

 5. XII - сар

  Магистр, докторын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хамгаалуулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөлөөс санал болгож буй сэдвээс сонголт хийж, сэдвээ батлуулна

 • Logo
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

 • +976 7711-1500

 • uh@humanities.mn

 • Сургалтын алба
 • std.aff.o@humanities.mn

 • Санхүүгийн алба
 • finance.o@humanities.mn

 • Элсэлтийн комисс
 • admission@humanities.mn