Олон улсын харилцааны докторын хөтөлбөр
Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль
Хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн судалгааны онол-арга зүй эзэмшсэн, олон улсын харилцааны онолын өргөн мэдлэгтэй, нийгмийн шинжлэх ухааны солбилцол дээр бүтээлчээр судалгаа хийх, нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулах манлайлагч, бодлогын судлаачийг бэлтгэнэ.

Суралцах хугацаа: 3 жил

Суралцах ур чадвар
Судалгаа, эрдэм шинжилгээний ур чадвар
Үнэлгээ хийх чадвар
Зөвлөмж гаргах чадвар
Яриа хэлэлцээ хийх чадвар
Гэрээ хэлэлцээр байгуулах чадвар
Peer-Review хийх чадвар
Үндэсний болон олон улсын төсөл хөтөлбөр удирдах, гүйцэтгэх чадвар
Хөтөлбөрийн онцлог

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, онол аргазүйн гүнзгий түвшинд судалдаг

Олон улсын харилцаа, аюулгүй байдал, хүчний тэнцвэр, геополитик, зөөлөн хүчний судалгаа

Aссистантшип хөтөлбөр

Ажиллахын зэрэгцээ суралцахад тохиромжтой блок болон цахим, танхим хосолсон сургалт

Сургалтад ашигладаг мэргэжлийн
програм хангамж
Элсэхэд тавигдах шаардлага
Судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай
Магистрын зэрэгтэй, үнэлгээний голч 3.0 ба түүнээс дээш
B2, C1 түвшний англи хэлний шалгалт
+ Бүтээлийн жагсаалт
Сургалтын төлбөр, Хөнгөлөлт
1 кредит - 279,400
Төлбөрийг хуваан төлөх боломжтой
Ассистантшип хөтөлбөрт хамрагдагдан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт
  • Logo
  • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

  • +976 7711-1500

  • uh@humanities.mn

  • Сургалтын алба
  • std.aff.o@humanities.mn

  • Санхүүгийн алба
  • finance.o@humanities.mn

  • Элсэлтийн комисс
  • admission@humanities.mn