Гадаад хэл, шинжлэлийн докторын хөтөлбөр
Хэл, соёлын сургууль
Хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Хэл шинжлэлийн салбарын өндөр ач холбогдол бүхий чиглэлүүдээр шинжлэх ухааны салбар хоорондын солбилцол дээрх нарийвчилсан судалгаа хийх, нийгэм болон салбарын хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах зорилготой судлаач нарт зориулагдсан.

Суралцах хугацаа: 3 жил

Суралцах ур чадвар
Хэл шинжлэл, тархи судлал, сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны солбицол дээр судалгаа хийх
Мэдлэгийн онол, философи, сэтгэлгээний онолуудыг когнитив психологийн ерөнхий зарчимд холбон судалгаа хийх
Хэл шинжлэлийн судалгааны цаашдын чиг хандлагад нийцүүлэн хөрвөх чадвартай болох
Гадаад болон монгол хэлний текстийн загварчлал боловсруулах
Хөтөлбөрийн онцлог

Монголд шинээр хөгжиж буй нейро-когнитив хэл шинжлэл, математик-хэл шинжлэлийн судалгаа

Салбар хоорондын уулзвар дээрх гадаад хэл заах, сургах арга зүйн судалгаа

"Тархи-хэл", "Хэл-оюун санаа", "Хэл-харилцаа", "Хэл-мэдээллийн технологи" чиглэлийн нарийвчилсан судалгаа

Гадаад болон монгол хэлний текстийн загварчлал

Ажиллахын зэрэгцээ суралцахад тохиромжтой блок болон цахим, танхим хосолсон сургалт

Сургалтад ашигладаг мэргэжлийн
програм хангамж
Элсэхэд тавигдах шаардлага
Судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай
Магистрын зэрэгтэй, үнэлгээний голч 3.0 ба түүнээс дээш
B2, C1 түвшний англи хэлний шалгалт
+ Бүтээлийн жагсаалт
Сургалтын төлбөр, Хөнгөлөлт
1 кредит - 279,400
Төлбөрийг хуваан төлөх боломжтой
Ассистантшип хөтөлбөрт хамрагдагдан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт
  • Logo
  • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

  • +976 7711-1500

  • uh@humanities.mn

  • Сургалтын алба
  • std.aff.o@humanities.mn

  • Санхүүгийн алба
  • finance.o@humanities.mn

  • Элсэлтийн комисс
  • admission@humanities.mn