Бизнесийн удирдлагын докторын хөтөлбөр
Бизнесийн сургууль
Хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн

Орчин үеийн бизнесийн салбар дахь онолын шинэ урсгалууд, судалгааны арга зүйг шинжлэх ухааны гүнзгий түвшинд эзэмшсэн, бизнесийн салбарт өрсөлдөх чадвартай, бие даан бүтээлчээр судалгаа шинжилгээ хийх, нийгэм, салбарынхаа болон шинжлэх ухааны хөгжилд хувь нэмрээ оруулах судлаач, удирдагч, манлайлагчдыг бэлтгэнэ.

Суралцах хугацаа: 3 жил

Суралцах ур чадвар
Бизнесийн удирдлагын онол, практикийн асуудлыг салбар хооронд эсвэл олон салбарын уулзвар дээр судлан өөрийн дагнасан чиглэлээр асуудлыг оношлох, шийдвэрлэх
Эдийн засаг, статистик, эконометрикс, бизнесийн удирдлагын судалгаа, шинжилгээний онол, арга зүйн цогц мэдлэгт тулгуурлан шинэ мэдлэг бүтээх
Судалгааны оновчтой арга зүйг сонгох, судалгааны аргуудыг хослуулан ашиглах
Бизнесийн асуудлуудыг шинжлэх, шүүмжлэлт байр сууринаас хандах, асуудлыг шийдвэрлэх хувилбар боловсруулж, үнэлэх
Хөтөлбөрийн онцлог

Хэрэглэгчийн зан төлөв, байгууллагын зан төлөв, байгууллагын соёлын судалгааг сэтгэл судлал, бизнесийн удирдлагын салбар дундын солбицол дээр гүйцэтгэх, энэ чиглэлээр мэргэшсэн профессоруудтай хамтран ажиллах замаар судалгааны бүтээл туурвих

Их семинаруудад бүтээлээ хэлэлцүүлэх, хамрагдах замаар мэдлэгээ хуваалцах, салбарын шинэлэг мэдээллийг цаг тухайд нь олж авах

Жижиг дунд бизнесийн хүний нөөц, маркетинг, санхүү, үйлдвэрлэлийн асуудлыг судалгааны үр дүнгүүдэд тулгуурлан тодорхойлж, нийтлэг асуудлыг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр тодорхойлох, оновчтой шийдвэр гаргах арга зүйд суралцах

Ассистаншип хөтөлбөрт хамрагдан багшийн туслахаар ажиллаж хичээл заах, судалгааны багт орж ажиллан өөрийн судалгааны бүтээлийг хэвлүүлэх замаар эрдэм шинжилгээний багц цагаа тооцуулах боломж

Цахим танхим хосолсон, блок загварын модульчилсан сургалт

Сургалтад ашигладаг мэргэжлийн
програм хангамж
Элсэхэд тавигдах шаардлага
Судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай
Магистрын зэрэгтэй,
үнэлгээний голч 3.0 ба түүнээс дээш
B2, C1 түвшний англи хэлний шалгалт
+ Бүтээлийн жагсаалт
Сургалтын төлбөр, Хөнгөлөлт
1 кредит - 279,400
Төлбөрийг хуваан төлөх боломжтой
Ассистантшип хөтөлбөрт хамрагдагдан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт
  • Logo
  • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

  • +976 7711-1500

  • uh@humanities.mn

  • Сургалтын алба
  • std.aff.o@humanities.mn

  • Санхүүгийн алба
  • finance.o@humanities.mn

  • Элсэлтийн комисс
  • admission@humanities.mn