НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ
БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ
Хөтөлбөр 1998 оноос хэрэгжиж эхэлсэн.

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах цогц ур чадвар, ёс зүйтэй мэргэжилтнийг олон улсын нийтлэг жишиг, боловсролын стандартын дагуу бэлтгэнэ.

Суралцах ур чадвар
Бүх төрлийн санхүү, татварын тайлан бэлтгэх
Хувь хүний хөгжлийн цогц чадамжууд
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах
Бизнес, эдийн засаг, менежментийн цогц мэдлэг
Мэргэжлийн болон өргөн хэрэглээний программ хангамжуудыг ашиглах
Мэргэжлийн Англи хэл
Засаглал, тайлагнал, дотоод хяналтын эрсдлийг үнэлэх
Мэргэжлийн шийдэл гаргах ур чадвар
Хөтөлбөрийн онцлог

- CPA, CREA, Аудитор цол зэрэгтэй, СТОУС-ын мэргэшсэн сургагч багш нараар хичээл заалгах;
- Олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, арга зүйгээр дамжуулан цогц чадамжийг эзэмших;
- Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын олон улсын байгууллага ACCA-ийн дипломын түвшинд нийцсэн хөтөлбөр;
- IAESB-ийн боловролын олон улсын стандарт (IES)-д нийцсэн хөтөлбөр;
- Цахим болон танхим хосолсон сургалтаар цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй хөгжих;
- 70 гаруй гэрээт байгууллагаас сонгон жил бүр дадлага хийх;
- "Такс" клубын гишүүн болж хувь хүний болон академик ур чадвараа хөгжүүлэх;Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
ЭЕШ - 1
Математик
+480 оноо
ЭЕШ - 2
Англи хэл, Нийгэм судлал
+480 оноо
Сургалтын төлбөр, хөнгөлөлт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөнгөлөлт
(ЭЕШ-1, ЭЕШ-2-ийн нийлбэр)
1,280 -1,339
  -  
20%
1,340 -1,399
  -  
40%
1,400 -1,439
  -  
60%
1,440 -1,499
  -  
80%
1,500 -1,600
  -  
100%
Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (GPA)
3.90-4.00
  -  
10%
3.80-3.89
  -  
8%
3.70-3.79
  -  
6%
3.60-3.69
  -  
4%
1 кредит үнэлгээ - 208,500 , 1 жилд суралцах кредит - 32 , 1 жилийн сургалтын төлбөр 6,672,000
Дээрх хөнгөлөлтийг 3.70-оос дээш суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүнтэй суралцагч үргэлжлүүлэн эдэлнэ.
Суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүн 3.70-оос доош болсон тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтийг
цааш үргэлжлүүлэн эдлэх эрх цуцлагдана.
  • Logo
  • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

  • +976 7711-1500

  • uh@humanities.mn

  • Сургалтын алба
  • std.aff.o@humanities.mn

  • Санхүүгийн алба
  • finance.o@humanities.mn

  • Элсэлтийн комисс
  • admission@humanities.mn