САНХҮҮ, БАНК
БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ
Хөтөлбөр 1998 оноос хэрэгжиж эхэлсэн.

Төрийн болон хувийн өмчит компани, санхүүгийн байгууллагууд, арилжааны банк, даатгалын компанид санхүүгийн менежер, санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

Суралцах ур чадвар
Нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, санхүүгийн цогц мэдлэгт тулгуурлан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх
Банк, санхүү, даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Байгууллагын санхүүгийн асуудлыг дангаар болон цогцоор шийдвэрлэх
Санхүүгийн шинжилгээнд үндэслэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах
Хөтөлбөрийн онцлог

- СFA LEVEL 1 агуулгад нийцсэн;
- Банк, даатгал, хөрөнгө оруулалтын салбарт хөрвөх чадвар;
- Олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, арга зүйгээр дамжуулан цогц чадамжийг эзэмших;
- Цахим болон танхим хосолсон сургалтаар цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй хөгжих;
- Сэтгэл судлал, програм хангамж, эдийн засаг, олон улсын худалдааны хичээлүүдээс сонгон судалж, хоёр дахь мэргэжлийн чиг баримжааг эзэмших;
- 70 гаруй гэрээт байгууллагаас сонгон жил бүр дадлага хийх;
- "FMS" клубын гишүүн болж хувь хүний болон академик ур чадвараа хөгжүүлэх;Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
ЭЕШ - 1
Математик
+480 оноо
ЭЕШ - 2
Англи хэл, Нийгэм судлал
+480 оноо
Сургалтын төлбөр, хөнгөлөлт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөнгөлөлт
(ЭЕШ-1, ЭЕШ-2-ийн нийлбэр)
1,280 -1,339
  -  
20%
1,340 -1,399
  -  
40%
1,400 -1,439
  -  
60%
1,440 -1,499
  -  
80%
1,500 -1,600
  -  
100%
Сурлагын амжилтын хөнгөлөлт (GPA)
3.90-4.00
  -  
10%
3.80-3.89
  -  
8%
3.70-3.79
  -  
6%
3.60-3.69
  -  
4%
1 кредит үнэлгээ - 208,500 , 1 жилд суралцах кредит - 32 , 1 жилийн сургалтын төлбөр 6,672,000
Дээрх хөнгөлөлтийг 3.70-оос дээш суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүнтэй суралцагч үргэлжлүүлэн эдэлнэ.
Суралцсан хугацааны хуримтлуулсан голч дүн 3.70-оос доош болсон тохиолдолд энэхүү хөнгөлөлтийг
цааш үргэлжлүүлэн эдлэх эрх цуцлагдана.
  • Logo
  • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200 Д.Сүхбаатарын талбай 20, Шуудангийн салбар - 210646/53

  • +976 7711-1500

  • uh@humanities.mn

  • Сургалтын алба
  • std.aff.o@humanities.mn

  • Санхүүгийн алба
  • finance.o@humanities.mn

  • Элсэлтийн комисс
  • admission@humanities.mn